Công ty TNHH LK

Địa chỉ: – 17 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một , T.Bình Dương
             – 819 Đại lộ Bình Dương, Khu Chánh Lộc 5, Phường Chánh Mỹ, tp. TDM, Bình Dương
Điện Thoại: 06503 864 860 – Fax: 06503 864 860
Website: www.rucysvanityvn.com  Email: kinhdoanh@lkshop.vn – lksshop2015@gmail.com

 rucys-vanity-logo